Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hỗ trợ kinh tế tập thể

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hỗ trợ kinh tế tập thể
TP - Ngày 7-7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm Năm Liên minh hợp tác xã 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ông đánh giá cao vai trò to lớn của phong trào hợp tác xã trong nền kinh tế mỗi nước, coi đây là mô hình có tính nhân văn sâu sắc với ý nghĩa là hình mẫu của sự đoàn kết và trợ giúp lẫn nhau, mang lại sự thịnh vượng cho mỗi thành viên và cho xã hội.

Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa trong sự phát triển bền vững, xoá đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ.

Tại Việt Nam, từ khi thành lập chính quyền nhân dân, đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích việc lập các hợp tác xã và kinh tế tập thể. Và hiện nay tại Việt Nam, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của kinh tế quốc dân.

Thủ tướng đề nghị Liên minh các hợp tác xã Việt Nam tăng cường tham mưu để nhà nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của kinh tế tập thể và làm tốt việc hỗ trợ khu vực kinh tế này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
TPO - Trong tập 3, 33 anh tài chia nhóm để chuẩn bị cho Công diễn 1. Bằng Kiều và Soobin Hoàng Sơn tập trung cầu xin, chiêu mộ NSND Tự Long, trong khi đó các anh tài khác dùng chiêu để tuyển thành viên.