Hoá ra nước mũi chảy ra khi chúng ta khóc chính là nước mắt thừa

TPO - Khi chúng ta khóc, mắt có thể tiết ra hơn nửa cốc nước mắt trong vài phút. Do đó có một hệ thống thoát nước đặc biệt giữa mắt và mũi, để đưa hết lượng nước mắt mà tuyến lệ tiết ra ngoài.