Có 2 kết quả :

Mục kích đỏ trời hoả lực phòng không ba thứ quân

Mục kích đỏ trời hoả lực phòng không ba thứ quân

TPO - Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân vừa chủ trì diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân khu vực phía Bắc, nhằm kiểm tra toàn diện kết quả huấn luyện của các phân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho các đơn vị phòng không lục quân.