Hàng trăm người mù chữ

 Hàng trăm người mù chữ
TP - Tại hai huyện Nga Sơn, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vẫn còn hàng trăm người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi mù chữ.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Lộc có 258 người mù chữ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mù chữ là do hoàn cảnh gia đình khó khăn; sức khỏe yếu không thể theo học. Ngoài ra, còn số ít người mù chữ là con em dân tộc thiểu số.

Còn tại huyện Nga Sơn có 930 người mù chữ. Cá biệt có xã có tới 146 người mù chữ như xã Nga Tân.

MỚI - NÓNG