Hà Nội quyết danh sách nhà đất phải di dời do 'lệch' quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thông qua nghị quyết về danh mục cơ sở nhà đất di dời do không phù hợp quy hoạch và nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kiến tổ chức kỳ họp trong 4 ngày từ ngày 5/7/2022 đến ngày 8/7/2022. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua 35 nội dung gồm: 16 báo cáo với 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề; 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết với 1 nghị quyết thường lệ, 18 nghị quyết chuyên đề).

Đáng chú ý, 5 báo cáo chuyên đề gồm nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội; báo cáo của UBND thành phố về sơ kết việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; báo cáo của UBND thành phố về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; báo cáo của UBND thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố.

HĐND thành phố cũng dự kiến thông qua 18 nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố (trong đó có nội dung thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài cho dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội).

Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; nghị quyết về danh mục cơ sở nhà đất di dời do không phù hợp quy hoạch; nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố dự kiến cũng sẽ thông qua một số nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó đáng chú ý có nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội; nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực”; nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội;

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023....

Kỳ họp cũng dành 1 ngày để HĐND thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà Đại biểu HĐND thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và Nhân dân Thủ đô quan tâm.

Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố khóa XVI dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 06/6/2022 đến ngày 16/6/2022 tại các đơn vị bầu cử. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố khóa XVI dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 15/7/2022 đến ngày 25/7/2022 tại các đơn vị bầu cử.

MỚI - NÓNG