Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND TP Hà Nội vừa có Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí từ năm 2021-2022 là 19.000 -155.000 đồng lên 300.000 đồng/ tháng.

Dự thảo quy định về áp dụng mức thu học phí theo vùng đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, không bao gồm trường chất lượng cao.

Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông ảnh 1

Các bậc học dự kiến sẽ tăng học phí theo từng năm. (ảnh: Như Ý)

Quy định về phân loại vùng để các cơ sở giáo dục công lập áp dụng mức thu học phí, trong đó, vùng 1 bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thuộc các quận và các phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Vùng 2 là địa bàn thị trấn thuộc các huyện của thành phố Hà Nội. Vùng 3 bao gồm học sinh trên địa bàn các xã thuộc thị xã Sơn Tây và các xã thuộc huyện của thành phố Hà Nội (trừ các xã miền núi). Vùng 4 gồm các xã miền núi thuộc các huyện của thành phố Hà Nội.

Mức thu dự kiến như sau:

Năm học 2022-2023: Mức thu học phí đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi ở vùng 1 và vùng 2 là 300.000 đồng, với vùng 3 là 100.000-200.000 đồng, vùng 4 là 50.000-100.000 đồng/tháng. Trong các năm tiếp theo, mức thu học phí sẽ tăng dần. Đến năm 2025-2026, mức thu học phí ở vùng 1 tăng lên từ 240- 350.000 đồng so với năm 2022-2023. Cụ thể bậc tiểu học vùng 1 năm học tới quy định mức học phí đối với học sinh tiểu học là 300.000 đồng, thì năm 2025-2026 là 540.000 đồng; Học sinh phổ thông năm học tới học phí 300.000 đồng thì 3 năm sau mức học phí là 650.000 đồng.

Vùng 2 năm học tới mức phí là 300.000 đồng/ em thì năm 2025-2026 lên 380.000 đồng đối với mầm non, tiểu học và bậc phổ thông tăng từ 300.000 đồng-490.000 đồng/em/ tháng.

Tương tự, mức học phí vùng 3 tăng từ 120-130.000 đồng; vùng 4 tăng từ 60-120.000 đồng.

Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông ảnh 2

Tuy nhiên, Dự thảo cũng quy định, mức học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này dùng làm căn cứ để thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Năm học 2021-2022, mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chỉ có mức thu từ 24.000 -217.000 đồng, trong đó, trẻ mầm non, học sinh các xã miền núi (19.000 đồng); học sinh địa bàn nông thôn (75.000- 95.000 đồng); học sinh các trường ở thành thị (155.000 - 217.000 đồng).

Năm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Mức thu học phí trực tuyến của các trường cụ thể như sau:

Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí đối với giáo dục phổ thông ảnh 3
MỚI - NÓNG