Hà Nội có xã tỷ lệ hộ nghèo gần 40%

Hà Nội có xã tỷ lệ hộ nghèo gần 40%
TP - Ngày 8/5, UBND thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô hiện có 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 25% và 2 xã từ 25% trở lên (xã An Phú - huyện Mỹ Đức tỷ lệ 25,1%, xã Ba Vì - huyện Ba Vì tỷ lệ 39,13%).

Chín quận có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; có 3 phường, thị trấn không còn hộ nghèo và 122 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% (chiếm 21,7% tổ số xã, phường của thành phố).

Theo chuẩn nghèo của thành phố, Hà Nội có 59.365 hộ nghèo với 189.418 nhân khẩu, trong đó có 25.454 hộ nghèo theo chuẩn của trung ương.

MỚI - NÓNG