Vụ án Hương Cảng - Kỳ 2: Việc lén lút bị lôi ra ánh sáng

Vụ án Hương Cảng - Kỳ 2: Việc lén lút bị lôi ra ánh sáng

Như ở kỳ 1 đã viết, Vụ bắt Tống Văn Sơ đích thị là do đế quốc Anh bắt. Hai thực dân cáo già này đã đồng lõa mưu mô bắt lén Tống Văn Sơn rồi sẽ đưa ngay xuống chiếc tàu thủy của Pháp đang cập bến Hương Cảng để đưa về Đông Dương giao cho chính quyền Đông Dương.