Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn

Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn

TP - Ngày 25/4/2002, chúng tôi tới thăm gia đình ông Mười Hương tại 45 Tú Xương, quận Ba, thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã bước vào tuổi bát niên giai lão, di chứng liệt một cánh tay. Nhưng đôi mắt vẫn sáng, đặc biệt, sự minh mẫn và trí tuệ của ông còn tuyệt vời.
Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn - kỳ 3

Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn - kỳ 3

TP- Ngày ấy, báo chí Sài Gòn đưa tin rùm beng trên những hàng tít lớn: "Vụ án gián điệp lớn nhất thời đại". "Vụ án chính trị của thế kỷ". Các bị cáo đều là những nhân vật trọng yếu trong chính phủ Sài Gòn, người là cố vấn đặc biệt của tổng thống, người là cấp bộ trưởng, người là tham chính văn phòng bộ chiêu hồi.