Khánh Hoà: Sống chung với xỉ đồng

Khánh Hoà: Sống chung với xỉ đồng

Mùa mưa, dòng nước từ bãi xỉ đồng (nix) chảy ngập khắp nơi. Ở thôn Mỹ Á, Ninh Thủy, Ninh Hoà, người dân phải ăn uống bằng nước nơi khác, có người phải chuyển đi vì không đủ gan “sống chung với nix”.