Có 17 kết quả :

Hổ hợp sức cứu đồng loại

Hổ hợp sức cứu đồng loại

Con hổ ba tháng tuổi không may trượt chân xuống một hồ nước nhỏ trong vườn thú Tobu, Nhật Bản. Ngay lập tức, các con khác trong đàn tiến gần lại hồ nước và hợp sức đưa nó lên bờ.
Cá mập tấn công đồng loại

Cá mập tấn công đồng loại

Trong lúc tiến gần về phía một con thuyền và chờ đợi bắt mồi, con cá mập trắng bất ngờ bị đồng loại áp sát. Đối thủ có có kích thước lớn gần gấp đôi rẽ sóng trên mặt nước, tấn công kẻ yếu hơn bằng hàm răng lớn và sắc nhọn.