Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông
TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) vừa tổ chức Hội nghị giao ban khuyến nông và triển khai kế hoạch 2014. 

TS Phan Huy Thông- Giám đốc Trung tâm KNQG cho rằng, năm 2014 và các năm tới, hoạt động khuyến nông Việt Nam phải bám sát và phục vụ trực tiếp cho các chương trình trọng điểm của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, như: 

Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới... Do đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông. Điều chỉnh nội dung hoạt động và nguồn lực đầu tư theo hướng tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nông dân. 

MỚI - NÓNG