Nhiều dự án khuyến nông đạt kết quả cao

Nhiều dự án khuyến nông đạt kết quả cao
TP - Ngày 8/1, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 

Năm qua, Trung tâm đã chủ trì triển khai có hiệu quả các dự án khuyến nông trung ương phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Qua hai năm triển khai theo hình thức dự án, các hoạt động đã từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo tiến độ và thời vụ sản xuất. Đến nay các dự án đều đã hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Một số dự án đạt kết quả cao, có hiệu quả và tác động tốt tới sản xuất.        

MỚI - NÓNG