Tăng cường tập huấn đào tạo khuyến nông

Tăng cường tập huấn đào tạo khuyến nông
TP - TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, trong năm 2013, với tổng kinh phí 116,5 tỷ đồng, Trung tâm đã triển khai thực hiện 42 dự án khuyến nông trung ương nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tới nông dân. 

Trung tâm đã tổ chức được 225 lớp huấn luyện cho 6.750 lượt cán bộ, phục vụ hoạt động khuyến nông tại địa phương…Năm 2014 hệ thống Khuyến nông Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền và tập huấn đào tạo, tập trung vào hai chương trình lớn là xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.

MỚI - NÓNG