Doanh nghiệp 300 lao động được giãn thuế

Doanh nghiệp 300 lao động được giãn thuế
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 54 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011 cho những DN sử dụng thường xuyên bình quân trên 300 lao động năm 2011.

> Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp có nhiều lao động

Thời gian gia hạn 1 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30-11-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG