Có 12 kết quả :

Hoạt động bổ trợ kỹ năng, kiến thức tin học cho người lao động của SV tham gia SIFE

Trưởng thành từ SIFE

TP - Nhiều sinh viên (SV) Việt Nam trưởng thành hơn, sống có ích hơn trong cộng đồng qua những dự án của tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận SIFE (Students In Free Enteprise).