Đề xuất tái lập Ban kinh tế tại một số Tỉnh uỷ, Thành ủy

TPO - Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề xuất cho phép một số Tỉnh ủy, Thành ủy đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án tái lập Ban Kinh tế nhằm tham mưu về kinh tế - xã hội thuộc văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy hiện nay.

Ngày 9/1, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của ban kinh tế  đã được nhắc tới 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết:  Từ năm 2016 đến nay, Ban đã được giao chủ trì 14 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; 3 báo cáo trình Ban Bí thư; tham gia phối hợp xây dựng 4 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 1 đề án trình Ban Bí thư.

Đề xuất tái lập Ban kinh tế tại một số Tỉnh uỷ, Thành ủy ảnh 1

  Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu 

Chỉ riêng năm 2018 Ban Kinh tế Trung ương đã có 127 lượt phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến chuyên môn về các đề án, dự án,  văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 24 diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trong đó có 4 hội thảo, tọa đàm quốc tế được xã hội đánh giá cao, như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 với chủ đề “Những nút thắt và động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững”; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0..

Đánh giá cao những  kết quả ban kinh tế Trung ương đã làm được, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Ban kinh tế Trung ương đã hoàn thành một khối lượng đề án lớn,. Có đề án ở tầm chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Có nhiều vấn đề lớn, khó, phức tạp, cũng đang được Ban kinh tế  Trung ương đã nghiên cứu như chính sách đất đai, các chủ trương tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nông nghiệp nông thôn, chiến lượng năng lượng quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện các tình thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hòa Bình, Ủy ban kinh tế Quốc hội... cũng đã phát biểu đánh giá cao những đề án, công việc Ban kinh tế Trung ương đang và phối hợp cùng làm. Lãnh đạo các địa phương trên cũng đề xuất việc xem xét thành lập Ban kinh tế tại một số đơn vị có chọn lọc, đảm bảo chỉ điều chuyển chứ không làm tăng biên chế.

Đề xuất tái lập Ban kinh tế tại một số Tỉnh uỷ, Thành ủy ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban kinh tế Trung ương đề xuất được tổ chức định kỳ hàng năm Hội nghị công tác kinh tế trung ương của Đảng.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương sáng suốt, kịp thời và đúng đắn của Bộ Chính trị về việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương. Bước sang năm 2019 - năm bản lề trong nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cấp chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là: Tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; tham mưu, giúp Bộ Chính trị sơ kết, tổng kết một số chủ trương, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển một số vùng kinh tế và địa phương;

…Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ công tác thẩm định, tham gia ý kiến theo yêu cầu.

Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề xuất được tổ chức định kỳ hàng năm Hội nghị công tác kinh tế trung ương của Đảng để có thể triển khai nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Đồng thời, đề xuất về chủ trương cho phép một số tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án tái lập Ban Kinh tế tại một số địa phương có chọn lọc đi đôi với việc rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng có chức năng tham mưu về kinh tế - xã hội thuộc văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy hiện nay.

MỚI - NÓNG