Có 14 kết quả :

PVCombank tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

PVCombank tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, cải tiến chất lượng dịch vụ, chủ động kiểm soát rủi ro… nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) tổ chức ngày 24/6/2018 thành công, ngày 29/06/2018, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.
Năm 2017, Hancorp hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hancorp tiếp tục thoái vốn tại một số đơn vị

Tổng Cty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh những mục tiêu về sản xuất kinh doanh, Hancorp xác định rõ công tác tái cơ cấu Hancorp, thoái vốn tại các Cty con, Cty liên kết là nhiệm vụ chính trong kế hoạch hoạt động của năm.
Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai phát biểu tại Đại hội

ASM đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán là ASM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào sáng ngày 26/4, tại thành phố Long Xuyên – An Giang. Chia sẻ về chiến lược phát triển, ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT Sao Mai Group cho biết, kế hoạch trong năm 2018, Sao Mai phấn đấu nâng tổng doanh thu lên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.000 tỷ đồng. ASM xem như hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020 vào năm 2018, sớm 02 năm so với kế hoạch.