Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP
Sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) tổ chức ngày 24/6/2018 thành công, ngày 29/06/2018, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

Sáng ngày 25/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã được tổ chức tại tầng 16 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với 313 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30 % tổng số cổ phần.

Tại Đại hội, Tổng công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2019 của HĐQT và BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;

Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay bà Nguyễn Thị Thu Hằng;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP ảnh 1 Hapro tăng cường hoạt động XTTM sau CPH tại các hội nghị quốc tế

Đại hội cổ đông thường niên đã thảo luận và thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty. Sau cổ phần hóa, Hapro chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có vốn nhà nước, tuy nhiên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và nguồn lực hỗ trợ tài chính lớn, công nghệ quản lý, điều hành hiện đại của Tập đoàn BRG – nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty, Hapro đã có nguồn lực rất lớn để tập trung củng cố, phát triển sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả khá tốt ngay sau 06 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần không có vốn nhà nước, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh cả năm 2018 của Tổng công ty:

TT

Các chỉ tiêu chính

Thực hiện

năm 2018

So sánh (%)

KH đã báo cáo ĐHCĐ

Cùng kỳ

2017

1

Kim ngạch XK (triệu USD)

106,9

93%

122%

2

Tổng Doanh thu (tỷ đồng).

3.507,2

99%

110%

3

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

21,73

106%

160%

4

Tổng số lao động

547

96%

101%

5

Thu nhập bình quân

(triệu đồng/người/tháng)

10,6

111%

111%

- Về kinh doanh xuất khẩu:

Sau cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tổng kim ngạch XK cả năm 2018 đạt 106,9 triệu USD với 53.860 tấn hàng hóa các loại tương ứng với 5.278 cont 20,. Năm mặt hàng hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến vẫn đóng vai trò chủ lực.

Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng tại nước ngoài được đầu tư và quan tâm. Tổng công ty đã tham gia một số Hội chợ lớn về hàng nông sản thực phẩm, tổ chức giao thương trực tiếp với một số nhà nhập khẩu lớn tại Hàn Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Dubai, Trung Quốc, Tham gia Hội chợ Worldfood Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị Điều quốc tế tại Hạ Long, Quảng Ninh tháng 9 và Hội nghị Gạo thế giới tại Hà Nội đầu tháng 10, Hội chợ Sial Pháp, Hội chợ Nhập khẩu Thượng Hải - Trung Quốc vừa qua đã đạt được kết quả tốt, ký được nhiều Hợp đồng xuất khẩu có giá trị. Ngay sau cổ phần hóa, Hapro đã lần đầu tiên xuất khẩu được cont hàng vải thiều Thanh Hà, Hải Dương vào Malaysia. Đồng thời, lần đầu tiên Hapro đã xuất khẩu được những lô hàng gạo đóng bao 5kg, 10kg/túi từ Nhà máy sản xuất chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi Siêu thị Dubai – Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), mở ra một hướng đi mới, có tính đột phá trong xuất khẩu của Tổng công ty. Ngày 14/06/2018, Hapro được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code chứng nhận xuất khẩu gạo vào Mỹ và ngay sau đó đã xuất được 735 cont hàng gạo vào Mỹ.

- Về kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

Sau cổ phần hóa, dịp cuối năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, đặc biệt tận dụng vị thế là đơn vị trong Tập đoàn BRG, Công tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nội địa đã được Tổng công ty tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh. Đã tích cực triển khai chương trình xúc tiến bán hàng các sản phẩm: Gốm Chu Đậu, Nước Pha lê Thủy Tạ, Bánh Trung thu, Gạo Hapro Đồng Tháp,.... Chương trình đánh giá và tiến hành các biện pháp, giải pháp ban đầu nâng cao hiệu quả kinh doanh chuỗi Hapromart, Haprofood đã được triển khai bài bản. Mở một số CH chuyên kinh doanh gạo Hapro Đồng Tháp theo nhận diện chuẩn chung. Đồng thời, đã triển khai xây dựng lại về hình ảnh sản phẩm, tờ rơi catalog các sản phẩm do các đơn vị TCT sản xuất như Rượu Vang Thăng Long, Rượu của TT KD Hàng Miễn thuế, các sản phẩm của Công ty Gia súc gia cầm, bộ sản phẩm mang thương hiệu Hapro,..... đưa vào kinh doanh và hệ thống bán lẻ trong toàn tập đoàn.

- Công tác hậu cổ phần hóa:

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty đã thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần, ĐKKD các Chi nhánh, các Cửa hàng địa điểm KD do Tổng công ty quản lý và hoàn thành các thủ tục chuyển đổi các Giấy phép kinh doanh có điều kiện kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt không bị gián đoạn. Bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Tổng công ty vẫn được ổn định, mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức và đội ngũ CBCNV Tổng công ty vẫn được giữ nguyên tạo sự ổn định nội bộ. Đồng thời, Quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần được ban hành là cơ sở để hoạt động của Tổng công ty cổ phần đi vào quy lát ngay sau CPH.

Ngày 17/01/2019, Tổng công ty cổ phần đã tổ chức lễ bàn giao Công ty nhà nước sang Công ty cổ phần chính thức theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty mẹ - TCT Thương mại Hà Nội thành TCT Thương mại HN – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP ảnh 2 Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ đặc sản vùng miền 
2. Nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty năm 2019

Sang năm 2019, Tổng công ty đã hoàn tất toàn bộ quá trình cổ phần hóa cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Phương án cổ phần hóa Tổng công ty. Cụ thể:

- Tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng công ty đang thực hiện. Tiếp tục triển khai căn chỉnh, xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online.

- Tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho mảng kinh doanh xuất khẩu: nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo an toàn nguồn vốn.

- Tái cơ cấu toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Làm tốt công tác quản lý mạng lưới, công tác rà soát các dự án đầu tư để từ đó xây dựng phương án đầu tư có hiệu quả gắn với phát triển các ngành nghề kinh doanh chính của TCT

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

- Doanh thu BH&CCDV : 3.675 tỷ đồng bằng 105% thực hiện 2018

- Kim ngạch XK : 115,2 triệu USD bằng 108% thực hiện 2018

- Lợi nhuận trước thuế : 59,34 tỷ đồng bằng 273% thực hiện 2018

- Tổng số lao động BQ : 535 người

- Thu nhập bình quân : 11.200.000đ/người/tháng bằng 106% so với 2018

- Cổ tức : 2%

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đạt từ 99,85% đến 100%, tất cả các nội dung, tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Tổng công ty trở thành một trong những đơn vị thương mại hàng đầu của Thủ đô.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nhà chức trách hàng không Việt Nam đề nghị cấp phép bay trở lại với dòng máy bay B737 Max.

Kiến nghị mở lại bầu trời cho máy bay B737 Max

TPO - Cục Hàng không vừa đề xuất Bộ GTVT “mở cửa bầu trời”, cho phép máy bay Boeing 737 Max được hoạt động trở lại tại Việt Nam đồng thời cấp phép cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập dòng máy bay này về sử dụng.
Đầu lân chất đống, treo la liệt ít người hỏi mua tại một cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo, Huế

Đầu múa lân Trung thu tại Huế ế ẩm chưa từng thấy

TPO - Tết Trung thu là dịp để người làm nghề chế tác đầu lân, kinh doanh dịch vụ múa lân tại Huế tiêu thụ được nhiều sản phẩm, ăn nên làm ra. Năm nay, việc tiêu thụ đầu lân tại địa phương này rơi vào tình cảnh ế ẩm chưa từng thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Nhiều DN dệt may tại TPHCM đang cần vốn để trả lương lao động mất việc và phục hồi sản xuất. Ảnh: Đại Dương

Doanh nghiệp khó tiếp cận gói hỗ trợ

TP - Chính phủ đã dành nhiều gói hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch COVID-19 để phục hồi sản xuất. Các gói hỗ trợ được xem là “phao cứu sinh”, và dù điều kiện tiếp cận đã được nới lỏng song DN vẫn khó tiếp cận.