Đà Nẵng được huy động vốn qua trái phiếu

Đà Nẵng được huy động vốn qua trái phiếu
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo đồng ý chủ trương thành phố Đà Nẵng huy động vốn năm 2014 thông qua tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Hạn mức dư nợ tối đa bằng 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước năm 2014 của ngân sách thành phố.

MỚI - NÓNG