Có 1 kết quả :

Ðây là chiếc xe 74B- 0735 được thiếu tá Hùng kê xe này chạy hết 90.320km, ăn hết 19.890 lít xăng, thanh toán hơn 358 triệu đồng

Ðiển hình “được vạ má sưng” tại Quảng Trị?

TP - “Họ đã dùng rất nhiều “mưu hèn kế bẩn” để hại tôi. Tất cả những việc họ làm đối với tôi chỉ nhằm trù dập, làm nhụt ý chí đấu tranh của tôi đối với hành vi tham nhũng của một số cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị mà thôi. Nếu thực sự tôi tham nhũng gần 1 tỷ đồng, tại sao họ không khởi tố tôi?”- nữ thiếu tá công an Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định mình trong sạch bằng một câu hỏi, khi mở đầu câu chuyện với PV Tiền Phong.