Có 5 kết quả :

Cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô bị người dân bắt được tháng 11/2018 sau sự cố tràn đập hồ Đồng Mô. Ảnh: ATP

Nhiều phen thoát chết của rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

TPO - Ngày 2/3/2015, cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô bị săn bắt ngẫu nhiên và may mắn thoát được ra bên ngoài sau khi phá lưới. Theo cán bộ bảo tồn, cuộc sống của cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô và cá thể mới phát hiện ở hồ Xuân Khanh luôn đối mặt với nhiều mối đe dọa.