Có 4 kết quả :

Nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội tồn tại hàng loạt vi phạm.

'Điểm mặt, chỉ tên' chung cư sai phạm

TP - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành báo cáo 122 trang về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố, điểm mặt từng tòa nhà, đơn vị vi phạm.