Có 11 kết quả :

Chúa sơn lâm nổi giận xé xác linh cẩu

Chúa sơn lâm nổi giận xé xác linh cẩu

Con linh cẩu bị bầy sư tử tấn công, cắn xé đến thê thảm. Khi linh cẩu đi theo đàn chúng không e sợ sư tử, thậm chí lao vào tấn công và cướp mồi của sư tử. Nhưng gặp lúc bầy sư tử cũng có số đông, linh cẩu có thể mất mạng bất cứ lúc nào.