Bình Định: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bí thư Huyện ủy bị yêu cầu rút kinh nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/5, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã có thông báo kết quả kỳ họp thứ 22. Kỳ họp trước đó diễn ra vào ngày 5/5, do ông Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, ông Trần Đức Tiến đã thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để cho một số đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vi phạm trong hoạt động công vụ, dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu ông Trần Đức Tiến kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân. Qua đó, nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Bình Định còn xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ông Nguyễn Văn Hùng bên cạnh những ưu điểm còn có phần trách nhiệm trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG