Khai trừ Đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM Lê Hải Trà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Hải Trà - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM bị Ủy Ban Kiểm tra Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.
Khai trừ Đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM Lê Hải Trà ảnh 1

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà

Trong hai ngày 16 và 17/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã họp kỳ thứ 15. Tại kỳ họp, UBKT T.Ư đã quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, UBKT T.Ư quyết định cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cảnh cáo các ông: Vũ Bằng - nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

MỚI - NÓNG