Có 3 kết quả :

Số lượng sĩ quan Mỹ nghỉ việc tăng mạnh giữa làn sóng biểu tình sắc tộc

Số lượng sĩ quan Mỹ nghỉ việc tăng mạnh giữa làn sóng biểu tình sắc tộc

TPO - Kể từ khi George Floyd qua đời ba tuần trước, vai trò của hệ thống tư pháp nước Mỹ đã được đưa lên hàng đầu trong các cuộc họp với hàng ngàn kêu gọi thay đổi sâu rộng. Nhiều bang đã có những dự luật để thay đổi hoặc tái cấu trúc hệ thống cảnh sát. Tuy vậy, làn sóng các sĩ quan nghỉ việc vẫn đang lan rộng khắp nước Mỹ.