Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác, học tập, chúng ta cần sáng tạo. Sáng tạo trên phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có sáng tạo. Với lực lượng chúng ta, cần tập trung sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII. Ảnh: Như Ý

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (giai đoạn 2022 - 2027) diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu.

Tới dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Để lại nhiều dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng CAND cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Trong những thành quả to lớn đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng nhận thấy có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên toàn ngành chúng ta. Các bạn đã luôn thể hiện là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", anh Huy nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân ảnh 2
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Như Ý

Nhiệm kỳ vừa qua, cùng với những thành tựu to lớn về mọi mặt của ngành Công an nói chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công an nói riêng đã có những bước phát triển tích cực, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN được Đoàn Thanh niên Bộ Công an đặt lên vị trí ưu tiên, triển khai đồng bộ, với nội dung đa dạng, phương thức tiếp cận phong phú. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả trong lực lượng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức Đoàn được củng cố, chất lượng cán bộ Đoàn được nâng cao.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Bộ Công an đã chủ động làm tốt công tác quản lý đoàn viên. Cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu thanh niên Công an nhân dân thời kỳ mới" được triển khai hiệu quả tới các đối tượng. Công tác chỉ đạo tiến hành giải thể, thành lập mới, chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức Đoàn phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được tiến hành khoa học, quyết liệt.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân ảnh 3
Anh Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Như Ý

Khát vọng thành hiện thực chỉ khi hành động

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tinh thần phục vụ nhân dân; vững tin vào sức mạnh và phải dựa chắc vào lực lượng to lớn của nhân dân để làm việc.

"Lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hơn ai hết, đoàn viên thanh niên trong CAND phải là người bạn thân thiết của dân. Muốn vậy mỗi đoàn viên phải là một chiến sĩ đi đầu trong tu dưỡng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", anh Huy nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân ảnh 4

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ thống nhất cao với tinh thần "khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân" được xác định trong khẩu hiệu hành động của Đại hội.

Theo anh Huy, việc xây dựng khát vọng cống hiến, lập công cho ĐVTN cả nước nói chung và ĐVTN Công an nhân dân nói riêng là một việc làm rất quan trọng.

Khát vọng chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có hành động cụ thể nhằm thực hiện khát vọng. Hãy bắt đầu bằng những việc cụ thể, ý nghĩa trên con đường hiện thực hóa khát vọng", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Khát vọng cống hiến đó phải vừa là động lực, vừa là mục tiêu cần hướng tới trong triển khai chương trình hành động của Đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”. Cần lồng ghép, gắn kết hài hòa các phong trào thi đua, các chương trình công tác Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng hình ảnh chiến sỹ công an cao đẹp, gần gũi

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, tuổi trẻ CAND là nòng cốt phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ thường xuyên rèn luyện để thực sự trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... các tổ chức Đoàn trong CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tham gia tích cực cùng các lực lượng ĐVTN khác xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch, tham gia củng cố quốc phòng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Công an cần sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân ảnh 5
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và anh Bùi Quang Huy tham quan không gian triển lãm, sáng tạo tại Đại hội. Ảnh: Như Ý
Để nâng cao hiệu quả công tác, học tập, chúng ta cần sáng tạo. Sáng tạo trên phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có sáng tạo. Với lực lượng chúng ta, cần tập trung sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân: Đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại. Đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác phong làm việc.

Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tích cực, tiên phong tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao năng lực số cho cán bộ và đoàn viên thanh niên. Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số", anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, Đoàn thanh niên các cấp cần quan tâm xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị và hành động, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp. Phối hợp đối với Đoàn các tỉnh đẩy mạnh chủ trương giới thiệu các đồng chí đang công tác tại công an cấp xã tham gia chức danh Phó Bí thư Đoàn xã ở những nơi có nhân sự phù hợp.

Quan tâm công tác rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển Đảng trong thanh niên vì đoàn viên trong lực lượng có chất lượng rất cao so với các khu vực khác. Nếu công tác phát triển Đảng tốt trong lực lượng công an nhân dân sẽ bổ sung nguồn nhân lực tốt cho Đảng.

"Đây mặc dù không phải là mô hình mới trong lịch sử của ngành chúng ta, nhưng là mô hình mới đối với đội ngũ cán bộ Đoàn đương nhiệm. Vì vậy cần quan tâm tập huấn, hướng dẫn cán bộ các cấp về quy định của mô hình mới này. Trong quản lý đoàn viên, cần quan tâm ứng dụng công nghệ số để bảo đảm tính chính xác, chuyên nghiệp", anh Huy đề nghị.

Tin liên quan