Bí thư Hà Nội: Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại ĐH
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại ĐH
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Sáng 22/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại ĐH Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Huệ đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị trình ĐH đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện còn chậm. Thu ngân sách thiếu bền vững, nguồn thu từ đất công chiếm đến 48,4%, thu từ khu vực SXKD còn rất khiêm tốn, tốc độ tăng chậm. Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn hạn chế, bất cập…

Ông Huệ gợi ý, Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vừa đảm bảo tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa đảm bảo phát triển bền vững.

Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện cần có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đảm bảo phù hợp quy hoạch của huyện và định hướng phát triển chung của thành phố, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống.

Về phát triển thương mại, dịch vụ, huyện cần phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hoá và khuyến khích các loại hình dịch vụ chất lượng cao, khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương và các dân tộc trên địa bàn huyện để phát triển mạnh dịch vụ, du lịch; đưa dịch vụ thành ngành kinh tế có thế mạnh của huyện.

Về phát triển nông nghiệp, cần rà soát lại toàn bộ quỹ đất, có định hướng phát triển nông nghiệp, thu hút nông nghiệp công nghệ cao để đạt chỉ tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới; định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi theo 3 vùng.

Huyện cũng cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị. Chú trọng phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô thành viên các hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác. Triển khai các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện như các dự án đô thị, bệnh viện, khu giải trí....

Hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, các trục đường chính kết nối các vùng với phát triển đô thị sinh thái Quốc Oai, đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với phát triển không gian kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quản lý quy hoạch, đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Bí thư thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực.

Chia sẻ thêm tại ĐH, ông Huệ cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã tổ chức thành công khoảng 50% ĐH cấp quận, huyện và tương đương. Dự kiến, đến giữa tháng 8 sẽ hoàn thành nội dung này để tập trung cho ĐH Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

“Cho đến nay, gần 50% các ĐH đơn vị quận, huyện, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công, công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ theo quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan. Dù là cán bộ tái cử, tham gia lần đầu, cán bộ là người địa phương hay luân chuyển từ thành phố về, dù là nam hay nữ đều rất thành công. Chúng ta đều bầu 1 lần và đều bầu đủ được các nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, nhân sự Ủy ban kiểm tra và đặc biệt là các cán bộ chủ chốt với mức tín nhiệm rất cao”, ông Huệ nói, đồng thời kỳ vọng, ĐH sẽ làm tốt công tác nhân sự, thể hiện trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân huyện, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.

MỚI - NÓNG