Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, phải giữ rừng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Bảo vệ rừng Tây Nguyên là vấn đề số một của việc bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên - TS Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư nói tại Tọa đàm khoa học Giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên, do Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ngày 24/5.

Theo TS. Vũ Ngọc Hoàng, rừng vừa là tự nhiên, vừa là văn hóa, là không gian sinh tồn đồng thời là cội rễ, làm phong phú đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về nghề thủ công truyền thống Tây Nguyên, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, gìn giữ tiếng nói và chữ viết của các dân tộc, giải pháp bảo tồn kiến trúc nhà sàn, nhà rông Tây Nguyên…

MỚI - NÓNG