Có 245 kết quả :

Lực lượng an ninh cơ sở gắn bó với cuộc sống hằng ngày của người dân

Lực lượng an ninh cơ sở gắn bó với cuộc sống hằng ngày của người dân

TPO - Phân tích sự quan trọng của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh: "An ninh và cơ sở đóng vai trò quan trọng vì cơ sở là nơi diễn ra cuộc sống hằng ngày của người dân".