Bà Rịa - Vũng Tàu muốn điều chỉnh quy hoạch Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc điều chỉnh quy hoạch sẽ hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, mang đậm đặc trưng văn hóa lịch sử, gắn với các khu đô thị xanh, thông minh.

Ngày 29/2, Kỳ họp lần thứ 18, Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo, bao gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ với tổng diện tích đất nổi khoảng 7.580 ha và phần khai thác không gian biển khoảng 140 ha. Quy mô lập quy hoạch khoảng 7.720 ha.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo để đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển dân cư, du lịch với các yêu cầu về bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ tài nguyên và sinh thái, bảo đảm an ninh quốc phòng; hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, mang đậm đặc trưng văn hóa lịch sử, gắn với các khu đô thị xanh, thông minh.

Bà Rịa - Vũng Tàu muốn điều chỉnh quy hoạch Côn Đảo ảnh 1

Côn Đảo sẽ có vùng ưu tiên phát triển đô thị du lịch, với khu trung tâm Côn Sơn là khu vực đô thị di sản đô thị du lịch.

Theo quy hoạch, Côn Đảo mang tính chất là khu du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái biển đảo quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử; là khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước của quốc gia và quốc tế; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.

Mô hình, cấu trúc phát triển của Côn Đảo là đảo sinh thái đặc thù với mô hình cấu trúc phân tán đa trung tâm. Mỗi khu vực đều được gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển.

Côn Đảo sẽ có vùng ưu tiên phát triển đô thị du lịch, với khu trung tâm Côn Sơn là khu vực đô thị di sản đô thị du lịch, với các chức năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ… Trong đó, khu di tích cấp quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo được quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đảm bảo theo Luật di sản.

Các khu đô thị du lịch phát triển mới ưu tiên theo hướng tách khỏi khu vực hiện hữu trung tâm cận kề di tích, hướng vào khu vực phía Bắc hồ Quang Trung - An Hải, sát chân núi. Các khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt phát triển theo hướng tách xa khỏi khu di tích. Các khu du lịch phát triển dọc các bãi biển và các triền núi.

Sau khi thông qua đồ án, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND tỉnh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo dõi, bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương kịp thời bổ sung, giải trình rõ những nội dung liên quan khi có yêu cầu.

MỚI - NÓNG