Bà Rịa-Vũng Tàu: Đất ở bị chuyển quy hoạch vẫn được xây nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với những thửa đất thay đổi quy hoạch nhưng trước đó người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển sang thổ cư thì người dân vẫn được phép xây nhà ở bình thường. Việc này thực hiện đúng Luật đất đai 2013.

Ngày 31/8, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ dẫn đến thực trạng một số khu vực của tỉnh trước đây thuộc quy hoạch đất ở nông thôn chuyển sang quy hoạch đất nông nghiệp. Tuy nhiên, với những thửa đất thay đổi quy hoạch nhưng trước đó người dân đã chuyển sang thổ cư thì người dân vẫn được phép xây nhà ở bình thường. Việc này thực hiện đúng Luật đất đai 2013.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng khẳng định, theo quy định quy hoạch sử dụng đất, hiện chỉ còn quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp huyện, không còn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện do huyện lập, phải được HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình cho UBND tỉnh phê duyệt. Chính quyền cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đất ở bị chuyển quy hoạch vẫn được xây nhà ảnh 1

Những thửa đất thay đổi quy hoạch nhưng trước đó người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển sang thổ cư thì người dân vẫn được phép xây nhà ở bình thường.

Cụ thể, tại huyện Đất Đỏ, “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên được quy hoạch là hơn 18.974 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 14.200ha, chiếm 74,41%; đất phi nông nghiệp là 4.782ha, chiếm 25,2%; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 1.226ha; còn lại các loại đất khác. Quy hoạch này cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… và giám sát, thanh tra, đưa công tác quản lý đất đai.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vụng Tàu cho biết, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Đến nay, sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh đã sơ bộ hoàn chỉnh quy hoạch khung.

Về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đến nay cơ bản tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh đều đã được lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. Các khu chức năng chính trong đô thị đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồng thời từng bước phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở quản lý đô thị theo quy hoạch.

Cụ thể, toàn tỉnh đã có 1 đồ án quy hoạch vùng cấp tỉnh; 2 quy hoạch vùng cấp huyện; 11 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị; 59 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000;... 100% các xã nông thôn mới đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đối với nhiệm vụ phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, UBND tỉnh Bà Rịa-Vụng Tàu đã kịp thời chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổng hợp, tham gia ý kiến gửi các bộ, ngành Trung ương về dự thảo quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng liên quan. Tỉnh cũng đã thẩm định 8/8 quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.

MỚI - NÓNG
Phát lộ bất ngờ
Phát lộ bất ngờ
TP - Vụ mưu sát ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 làm phát lộ nhiều thực tế bất ngờ, dù chưa rõ hung thủ thuộc dạng “con sói đơn độc” hay đại diện cho một tổ chức nào đó.