Amazon xây rừng mưa nhân tạo 4 tỷ USD tại trụ sở làm việc

Amazon vừa hoàn thành tòa nhà mới với chức năng thư giãn cho nhân viên mang phong cách một khu rừng mưa nhiệt đới thu nhỏ.

Có thể bạn quan tâm