4 DNNN thuộc Bộ Tài chính không phải cổ phần hóa

4 DNNN thuộc Bộ Tài chính không phải cổ phần hóa
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, duy trì toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Cty Mua bán nợ Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Cty Xổ số điện toán Việt Nam. Còn Cty In Tài chính sẽ được cổ phần hóa trong năm nay. 

Đối với các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TPHCM, sẽ thực hiện theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt.

MỚI - NÓNG