Công bố đích danh DNNN cổ phần hóa

TP - Thay vì chỉ công bố số lượng tổng thể như trước đây, những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nằm trong lộ trình cổ phần hóa sẽ được công bố “tên tuổi” cụ thể để các bên liên quan cũng như người dân giám sát.

Trong quý I/2015, tốc độ cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có phần chững lại so với năm 2014. Theo kế hoạch năm 2015, cả nước sẽ cổ phần hóa 289 DNNN (chưa kể số DNNN bổ sung trong thời gian tới). Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu năm 2015, chỉ có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn trên thị trường chứng khoán.

Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết, nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, Bộ Tài chính sẽ cùng với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiến hành công bố “danh tính” DNNN sẽ cổ phần hóa thời gian tới cũng như lộ trình, tiến độ cụ thể từng quý của từng đơn vị để các cơ quan liên quan, nhà đầu tư và người dân giám sát.

“Vấn đề cổ phần hóa nhanh hay chậm liên quan đến các bộ chủ quản, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp được Chính phủ giao đôn đốc hỗ trợ”, ông Tiến nói.

Nói về trách nhiệm của Bộ Tài chính, ông Tiến cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường, trong đó có việc nới room để tăng thu hút vốn ngoại.

MỚI - NÓNG