20 điểm/tổ hợp mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022.

Theo đó, với 3 phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiếu vào trường như sau:

20 điểm/tổ hợp mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 1
20 điểm/tổ hợp mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 2

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp (mã 100), bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực (nếu có) đối với các ngành có tổ hợp các môn thi tính hệ số 1.

Đối với các ngành/chương trình có tổ hợp môn thi tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1 thì quy về thang điểm 30 theo công thức:

(Điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.

Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (mã 402) gồm điểm bài thi đánh giá tư duy theo tổ hợp (K00, K02, K01) + điểm ưu tiên đối tượng khu vực, ưu tiên đối tượng và ưu tiên xét tuyển.

Đối với phương thức xét kết hợp có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 502), gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và ưu tiên xét tuyển.

MỚI - NÓNG