125 ngày Việt Nam chống dịch trong mắt người nước ngoài

Nhiều năm ở TP HCM, võ sư FX LealdelaTorre cho rằng Chính phủ Việt Nam đã hành động nhanh chóng, còn Kris Prihodova thấy cô đã đúng khi không quay về Czech...

Có thể bạn quan tâm