Loại bỏ cán bộ trục lợi, gây khó dân

TP - Sáng 12/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Theo đó, QH yêu cầu Chính phủ đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Phấn đấu đạt thu nhập 3.500USD/ người

Về mục tiêu tổng quát, QH yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Trong đó, tổng sản phẩm GDP bình quân 5 năm tới 6,5 - 7%/ năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD...

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu Chính phủ đánh giá và xây dựng lộ trình tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu lại, sử dụng hiệu quả nợ công và bảo đảm các giới hạn nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, giảm dần vay bảo lãnh Chính phủ, vay để cho vay lại; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách.

QH cũng yêu cầu Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân; hoàn thiện pháp luật, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên...

Kiểm soát kê khai tài sản cho thực chất

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu Chính phủ kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là việc kê khai trung thực, chính xác đầy đủ của người kê khai và cơ quan có trách nhiệm kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá kiểm soát dòng tiền thu nhập thông qua mở tài khoản tại ngân hàng, trên cơ sở đánh giá hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ, thực chất. 

Đặc biệt, QH yêu cầu các cơ quan chức năng có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Để ngăn chặn tình trạng cán bộ trong các cơ quan Nhà nước nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, QH yêu cầu Chính phủ thực hiện công khai, minh bạch từng thủ tục hành chính đối với từng ngành, từng lĩnh vực; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện và chấp hành pháp luật. Đồng thời, cương quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Đổi mới công tác tuyển dụng, sa thải, cho nghỉ việc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.

QH cũng yêu cầu Chính phủ kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, bảo đảm số lượng hợp lý, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Một số chỉ tiêu về kinh tế giai đoạn 2016-2020

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm.

- GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD.

- Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP.

- Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hàng loạt tuyến cao tốc sẽ được ưu tiên đầu tư trong 5 năm tới.

Sẽ xây dựng hàng loạt đường cao tốc trong 5 năm tới

TPO - Bộ GTVT cho biết, trong 5 năm tới, sẽ khởi công xây mới 67 dự án giao thông quan trọng, trong đó ưu tiên vốn ngân sách nhà nước để đầu tư nhiều tuyến đường bộ cao tốc. Dự kiến, trong ít ngày tới, Quốc hội sẽ họp xem xét thông qua chủ trương đầu tư các đoạn cao tốc Bắc – Nam còn lại.