Có 2 kết quả :

Lì xì online sẽ được sử dụng rộng rãi Xuân 2021 do Covid

Lì xì online sẽ được sử dụng rộng rãi Xuân 2021 do Covid

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh, việc thanh toán bằng tiền mặt không còn đủ mạnh để đáp ứng được nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, một hình thức thanh toán mới thuận tiện hơn, an toàn hơn được ứng dụng, đó là thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM).