Có 1 kết quả :

Công trình Panorama Mã Pì Lèng được cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

'Xóa tội' cho Panorama Mã Pì Lèng?

TP - Công trình sai phạm Panorama Mã Pì Lèng ồn ào nhiều tháng nay cuối cùng được “giải cứu” ngoạn mục. Không bị dỡ bỏ, cùng lắm chỉ cắt đi một tầng, đề xuất này của chủ đầu tư - nhận được sự hậu thuẫn lớn của tỉnh Hà Giang.