Có 6 kết quả :

Sau sáp nhập, xin ý kiến giữ nguyên tên “TP Thanh Hoá”

Sau sáp nhập, xin ý kiến giữ nguyên tên “TP Thanh Hoá”

TPO - Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn liên quan đến dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hoá thì trong 2 phương án tên gọi, đề xuất lựa chọn phương án “TP Thanh Hoá” làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.