Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Ngày 26/4, đúng dịp ra Trường Sa, PV đã được chứng kiến cảnh thủy phi cơ DHC 6 mang số hiệu VNT 777 của Hải quân Việt Nam tập luyện ngay trước âu tầu của Trường Sa Lớn.
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 1
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 2
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 3
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 4
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 5
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 6
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 7
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 8
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 9
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 10
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 11
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 12
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 13
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 14
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 15
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 16
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 17
Xem thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển ảnh 18
Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG