Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm các tỉnh biên giới phía Bắc

Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm các tỉnh biên giới phía Bắc
TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Giang tổ chức 2 lớp tập huấn ngoài mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc” tại thành phố Hà Giang. 

Tại đây các học viên đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích như: an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm, chuồng trại vật tư trang thiết bị trong chăn nuôi gia cầm nông hộ, giới thiệu giống và chọn giống gà, kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gà lông màu sinh sản qua từng giai đoạn, vệ sinh thú y, phòng và biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm