Có 6 kết quả :

Xử lý triệt để chất thải chăn nuôi

Xử lý triệt để chất thải chăn nuôi

TP - Đây là vấn đề được đặt ra trong Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp chuyên đề “Xử lý chất thải trong chăn nuôi an toàn sinh học vùng Đồng bằng sông Hồng” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN&PTNT Hải Phòng tổ chức. 
Hơn 10.000 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi

Hơn 10.000 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi

TP - Hơn 10 nghìn tỷ đồng tập trung cho chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2014-2020. Đây là con số dự kiến theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, do Bộ NN&PTNT soạn thảo, hơn 2 năm qua vẫn chưa “chốt” được.