Xăng tăng giá từ 15h hôm nay, lên gần 17.800 đồng mỗi lít

TPO - Từ 15h hôm nay, (5/9) giá bán lẻ xăng A92 tăng 306 đồng, lên 17.792 đồng/lít. Các loại xăng, dầu khác cũng tăng từ 43 đồng đến 285 đồng/lít.  

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương- Tài chính, xăng sinh học E5 tăng 285 đồng, lên không cao hơn 17.539 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 155 đồng, lên không cao hơn 13.950 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu hỏa cũng tăng 149 đồng, lên 12.547 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 43 đồng lên không cao hơn 11.148 đồng/kg.

Liên bộ cũng cho phép các doanh nghiệp đầu mối được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức 110 đồng/lít đối với xăng khoáng (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít). Chi sử dụng với xăng E5 là. 90 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 90 đồng/lít); Dầu diesel chi sử dụng 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 27 đồng/lít) trong khi dầu hỏa chi sử dụng 185 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số 955/BTC-QLG ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 05 tháng 9 năm 2017 là: 65,827 USD/thùng xăng RON 92; 63,823 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 63,547 USD/thùng dầu hỏa; 307,683 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

MỚI - NÓNG