Có 1 kết quả :

VinGroup – Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh của Việt Nam

Vượt qua thách thức để phát triển

TP - Dưới tác động của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và chưa xác định được thời điểm kết thúc, việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới  là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.