Vững bước trên đường Bác chọn

Vững bước trên đường Bác chọn
TP - Ngày 31-5, tại điểm hẹn lịch sử của 100 năm trước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các cán bộ lãnh đạo Đảng trao đổi tại hội thảo Ảnh: LT
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các cán bộ lãnh đạo Đảng trao đổi tại hội thảo Ảnh: LT.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước... đến dự và có bài tham luận.

Theo ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thực tiễn lịch sử đã khẳng định ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và đầy sáng tạo.

Sự khởi đầu đó đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc VN đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ Quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ: Ra đi giữa lúc các cuộc đấu tranh của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám thất bại, kế sách cứu nước còn mờ mịt, từ một thanh niên thuộc tầng lớp trung lưu, Nguyễn Tất Thành chấp nhận sống một cuộc đời cùng khổ, bán sức lao động kiếm sống, học tập trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Cuộc đời lao động, học tập, chiến đấu bất khuất đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa cộng sản, trở thành một chiến sĩ quốc tế của các dân tộc bị áp bức, một lòng vì giai cấp công nhân, nông dân, trí thức cách mạng và những người cùng khổ.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong suốt hơn 80 năm qua, cách mạng VN đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng VN dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, với sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn xã hội, nước ta sẽ vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mắt là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tập trung mọi nỗ lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: Đảng bộ TPHCM xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định những vấn đề cơ bản: Nắm vững ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội– ngọn cờ vinh quang mà Bác đã trao lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tham luận của Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nêu: Tuổi trẻ thành phố nguyện mãi mãi đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG