Có 3 kết quả :

Quái chiêu

Quái chiêu

TP - Hai cao thủ võ lâm duyên kỳ ngộ trong một quán trà đá. Một vị là chưởng môn phái Việt võ đạo, còn vị kia là đệ tử chân truyền phái Thiếu Lâm. Hai vị ngồi đàm đạo về võ học và triết lí của môn phái.