Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng

Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng
TPO - Lễ hội làng Triều Khúc (Tân Triều, Hà Nội) diễn ra từ ngày 9 – 12 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Du khách thập phương lại bị thu hút bởi điệu múa của những chàng trai làng giả gái múa điệu “Con đĩ đánh Bồng”.

Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Nơi đây vốn là một làng nghề cổ chuyên làm quai thao nón thúng… 

Sáng mùng 10 Âm lịch, lễ tế chính thức được tiến hành ở đình Lớn. Tương truyền thì đây là lễ Tức vị (lễ lên ngôi) của Phùng Hưng. Mở đầu là lễ rước long bào - triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng từ đình Sắc về đình Lớn để bắt đầu cuộc tế gọi là lễ “hoàn cung”.

Bên cạnh điệu múa đặc sắc của các trai làng còn có múa Rồng cũng không kém phần hấp dẫn của những thanh niên làng Triều Khúc. 

Múa Rồng không chỉ để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an mà còn bao hàm cả nội dung giáo dục tinh thần thượng võ, truyền thống uống nước nhớ nguồn của con người bao đời nay.

Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 1 Lễ ở đền chính.
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 2 Điệu "Con đĩ đánh Bồng" của các chàng trai.
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 3
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 4 Trai làng Triều Khúc hóa thân thành các cô ả.
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 5
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 6
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 7
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 8
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 9
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 10 Không kém phần hấp dẫn là điệu múa Rồng của hội làng.
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 11 Những hồi trống dồn dập.
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 12
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 13
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 14
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 15
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 16
Về Triều Khúc xem trai làng giả gái múa Bồng ảnh 17